459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Náměsíčnost, somnambulismus

Popis náměsíčnosti

Fyziologie (jak to má fungovat)

Spánek je relaxační fáze organismu. Dochází ke snížení mozkové aktivity a částečné ztrátě vědomí. Člověk je méně citlivý na vnější podněty. Snížena je i tělesná teplota, tep a dech. Během spánku se lidem zdají sny, a to i pokud si je po probuzení nepamatují. Délka spánku je zcela individuální, ale průměrně se optimální doba uvádí kolem 7-8 hodin.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Náměsíčnost je porucha, kdy během spánku dochází k pohybu jedince bez jeho vědomí.

Jedinec se může pouze posadit na postel, ale taky i začít chodit po bytě nebo dokonce uklízet a posílat SMS zprávy. Častěji se vyskytuje u dětí než u dospělých.

Příčiny

Příčiny náměsíčnosti zatím nejsou moderní vědou rozpoznány.

Možnou příčinou je všude zmiňovaný stres a další emoce. Přemíra starostí a myšlenek, kdy jedinec ani v noci není schopen opustit myšlení, plánování a nechat mysl odpočinout.

Příznaky

Nevědomé pohyby, chození a činnosti vykonané během spaní, děsivé sny, mluvení ze spaní.

Komplikace

U pacientů trpících náměsíčností je největší nebezpečí nějakého úrazu při nočních epizodách. Je tedy nutné zabezpečit místo pro spaní tak, aby nemohlo dojít k vážnějšímu zranění.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Vhodné je ustálit spánkové návyky a snažit se usínat v co nejklidnějším prostředí.

Používat vhodné materiály na spaní (matrace, peřiny, polštáře) a pečovat o duševní zdraví. Důležité je také co nejvíce předcházet možným úrazům při nočních epizodách.

Léky

Při stále se opakujících epizodách stojí za úvahu psychoterapie.

(Informační zdroje stránky)