459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Náměsíčnost, somnambulismus

Popis náměsíčnosti

Fyziologie (jak to má fungovat)

Spánek je relaxační fáze organismu. Dochází ke snížení mozkové aktivity a částečné ztrátě vědomí. Člověk je méně citlivý na vnější podněty. Snížena je i tělesná teplota, tep a dech. Během spánku se lidem zdají sny, a to i pokud si je po probuzení nepamatují. Délka spánku je zcela individuální, ale průměrně se optimální doba uvádí kolem 7-8 hodin.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Náměsíčnost je porucha, kdy během spánku dochází k pohybu jedince bez jeho vědomí.

Jedinec se může pouze posadit na postel, ale taky i začít chodit po bytě nebo dokonce uklízet a posílat SMS zprávy. Častěji se vyskytuje u dětí než u dospělých.

Příčiny

Příčiny náměsíčnosti zatím nejsou moderní vědou rozpoznány.

Možnou příčinou je všude zmiňovaný stres a další emoce. Přemíra starostí a myšlenek, kdy jedinec ani v noci není schopen opustit myšlení, plánování a nechat mysl odpočinout.

Příznaky

Nevědomé pohyby, chození a činnosti vykonané během spaní, děsivé sny, mluvení ze spaní.

Komplikace

U pacientů trpících náměsíčností je největší nebezpečí nějakého úrazu při nočních epizodách. Je tedy nutné zabezpečit místo pro spaní tak, aby nemohlo dojít k vážnějšímu zranění.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Vhodné je ustálit spánkové návyky a snažit se usínat v co nejklidnějším prostředí.

Používat vhodné materiály na spaní (matrace, peřiny, polštáře) a pečovat o duševní zdraví. Důležité je také co nejvíce předcházet možným úrazům při nočních epizodách.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

ikona léky

Při stále se opakujících epizodách stojí za úvahu psychoterapie.

(Informační zdroje stránky)